Grasbroek 6

3334BG Zwijndrecht

contactgegevens

Bremmer Onroerend Goed VOF

078-6772792

Stuur e-mail

Plan een bezichtiging

kenmerken

 • € 199.500,- k.k.
 • Aantal kamers: 5
 • Aantal slaapkamers: 4
 • Woonopp: 115 m2
 • Perceelopp: 142 m2
 • Bouwjaar: 1975
 • Inhoud: 400 m3

 • Omschrijving

  In de groene wijk Nederhoven bieden wij aan deze ruime gezinswoning met T-vormige woonkamer, vier slaapkamers en een tuin op het Zuidwesten! De woning kijkt aan de voorzijde uit over openbaar groen. De woning maakt onderdeel uit van een uitpondproje.....
  + Lees de volledige omschrijving
  In de groene wijk Nederhoven bieden wij aan deze ruime gezinswoning met T-vormige woonkamer, vier slaapkamers en een tuin op het Zuidwesten! De woning kijkt aan de voorzijde uit over openbaar groen. De woning maakt onderdeel uit van een uitpondproject en dient te worden gemoderniseerd.
  Indeling
  ENTREE:
  Hal met meterkast (v.v. 6 groepen en aardlekschakelaar) en toiletruimte.
  WOONKAMER (circa 31 m2):
  Ruime lichte woonkamer met open keuken
  KEUKEN (circa 3.00 x 2.53 m):
  Eenvoudig uitgevoerde keuken met toegang naar de tuin
  Eerste verdieping
  BADKAMER (circa 2.54 x 2.09 m)
  Ruime badkamer met douche, wastafel en 2e toilet. Tevens is hier een aansluiting voor de wasmachine aanwezig.
  SLAAPKAMER 1 (circa 3.54 x 3.66 m)
  Ruime slaapkamer gesitueerd aan de voorzijde
  SLAAPKAMER 2 (circa 4.29 x 2.68 m)
  Ruime slaapkamer gesitueerd aan de achterzijde
  SLAAPKAMER 3 (circa 3.00 x 3.07 m)
  Slaapkamer gesitueerd aan de achterzijde
  Tweede verdieping
  VOORZOLDER
  Met opstelling van de AGPO Ferroli combiketel uit 2005
  SLAAPKAMER 4: (circa 3.55 x 3.66 m, maatvoering op een hoogte van 1,50 m)
  Vierde slaapkamer met veluxdakvenster
  Bijzonderheden
  Bezichtigingen uitsluitend op afspraak via het kantoor van Bremmer Makelaars
  De woning is voorzien van een zo genaamde 'Kwaaitaalvloer'. Deze is in 1999 onderzocht en er was toen sprake van lichte schade welke handmatig is gerepareerd. Er is geen garantie meer van toepassing op deze reparatie.
  Er is een projectnotaris van toepassing: Ambachtse Notaris
  De volgende clausules zullen worden opgenomen.
  Zelfbewoningsplicht / verhuurverbod / antispeculatiebeding.
  1.
  a.
  Koper is gedurende één jaar na de Overdrachtsdatum verplicht het Verkochte uitsluitend te gebruiken om zelf te bewonen en het Verkochte niet aan derden te verhuren of op andere wijze in gebruik te geven. Bewoning of huur door eerstegraads bloed- of aanverwanten van de Koper is materieel gelijkgesteld aan eigen bewoning.
  b.
  Het is Koper gedurende één jaar na de Overdrachtsdatum evenmin toegestaan het Verkochte te vervreemden.
  2.
  a.
  Van hetgeen omschreven in lid 1 sub a kan worden afgeweken in het geval
  schriftelijke toestemming van Verkoper is verkregen.
  b.
  Het in lid 1 onder b vermelde beding is niet van toepassing in geval van:
  - een executieverkoop door de hypotheekverstrekker;
  - verandering van werkkring van Koper of diens partner op grond
  waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te worden;
  - overlijden van Koper of diens partner;
  - ontbinding van het huwelijk van Koper door echtscheiding;
  - ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van Koper en diens
  partner;
  - verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door de gezondheid van Koper
  of één van zijn gezinsleden
  c.
  Indien Koper ter zake van hetgeen in lid 1 is omschreven, bij aangetekende brief door Verkoper in gebreke is gesteld en na die ingebrekestelling gedurende acht dagen nalatig blijft één of meer van zijn verplichtingen jegens Verkoper na te komen, is Koper in verzuim en zal hij aan Verkoper een terstond opeisbare boete verschuldigd zijn van twintig procent (20%) van de in deze Koopovereenkomst vermelde koopprijs (inclusief omzetbelasting). Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen.
  Kwaaitaal / Mantavloeren
  Koper is ermee bekend dat het registergoed betonnen vloeren heeft waarbij de wapening van deze vloeren betonrot zou kunnen veroorzaken. Koper is bekend met de hieraan verbonden risico’s en vrijwaart Verkoper voor elke aansprakelijkheid.
  Ouderdomsclausule
  Koper is ermee bekend dat het registergoed ruim 40 jaar oud is en dat de eisen die thans aan de kwaliteit van zaken van soortgelijke aard gesteld mogen worden aanzienlijk hoger liggen dan ten tijde van de toenmalige oprichting. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 van deze overeenkomst, garandeert verkoper niet dat het registergoed vrij is van gebreken (i) die het voorgenomen gebruik in de weg zouden kunnen staan en (ii) die direct dan wel indirect verband (kunnen) houden met de ouderdom van het registergoed.
  Asbestclausule
  Koper is ermee bekend dat ten tijde van de bouw en/of renovatie van het registergoed het normaal was asbest(cement)houdende materialen in de bouw te verwerken. Het is verkoper niet bekend dat in het registergoed meer asbest(cement)houdende materialen zijn verwerkt dan algemeen gebruikelijk ten tijde van de bouw en/of renovatie van het registergoed. Koper is ermee bekend dat bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen dienen te worden genomen. Koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de aanwezigheid van enig asbest in het registergoed.

  Google Kaart

  Streetview

  Plan een bezichtiging

  Versturen
  Je bezichtigingsaanvraag is vertsuurd, de aanbieder neemt zo snel mogelijk contact met je op.

  Stuur e-mail

  Versturen
  Je bericht is verstuurd, de aanbieder neemt zo snel mogelijk contact met je op.